Đã đăng khoảng 1 tháng trước trong Nhạc trẻ

Đám Cưới Nha - Hồng Thanh, Mie

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau
Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo

Lời bài hát

Trai tài gái sắc đôi mình là nhất
Làng trên xóm dưới đẹp đôi thì có ai bằng
Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm
Chuyến này anh quyết cưới em liền tay này

Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu
Ngày lành trong tháng trầu cau anh sang
Đeo tay em chiếc nhẫn vàng
Ôi vui quá xá em ơi rượu mừng mình nâng ly
Ngày mình vu quy thì ngần ngại chi 1 2 3 dzô hết ly

Kiệu vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi
Pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời
Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau
Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo

Ví dầu cầu ván mà đóng đinh anh sẽ đưa em đi về dinh
Anh hứa yêu em mãi chung tình cầu tre gập ghềnh mà khó đi
Anh sẽ dắt tay em dìu đi
Ôi vui quá xá từ đây hết ế

::
/ ::

Danh sách đang nghe

xóa