UA-68595121-17

Hệ thống tính điểm(1 Điểm = 0.001 USD)

0
Điểm
= $0.00
Bạn có thể kiếm được điểm, từ đó đổi ra tiền hệ thống bằng cách thực hiện các hành động dưới đây:
Đăng nhập hoặc Đăng ký để bắt đầu kiếm điểm

Play song

Points on listening to a song.

12
Điểm

Comment post

Điểm khi bình luận bài hát

10
Điểm

Uploading a song

Điểm khi đăng bài hát mới

30
Điểm

Replying a comment

Điểm khi trả lời bình luận của ai đó

40
Điểm

Like track

Điểm khi thích một bài hát

45
Điểm

Dislike track

Điểm khi không thích 1 bài hát

50
Điểm

Thích bình luận

Điểm khi thích một bình luận bài hát

55
Điểm

Tạo mới Playlist

Điểm khi tạo Playlist mới

87
Điểm

Re-post track

Điểm khi đăng Newfeed một bài hát

60
Điểm

Download track

Điểm khi tải bài hát

65
Điểm

Blog comment like

Điểm khi thích 1 bình luận trong bài Blog

70
Điểm

Dislike Comment

Điểm khi không thích 1 bình luận

55
Điểm

Blog comment dislike

Điểm khi không thích 1 bình luận trong bài Blog

70
Điểm

Thêm nhạc từ nền tảng khác

Điểm khi đăng Nhạc từ Link Soundcloud, Itune

80
Điểm

Update profile picture

Điểm khi dùng ảnh đại diện

5
Điểm

Purchase track

Điểm khi mua 1 bài hát

81
Điểm

Get PRO

Điểm khi nâng cấp tài khoản lên Pro

82
Điểm

Đánh giá bài hát

Điểm khi đánh giá bài hát

83
Điểm

Report track

Điểm khi báo cáo một bài hát

84
Điểm

Báo lỗi bài hát

Điểm khi báo cáo 1 bình luận

85
Điểm

Thêm vào Playlist

Điểm khi đưa bài hát vào Playlist

86
Điểm

Update profile cover

Điểm khi up ảnh bìa trang cá nhân

10
Điểm

:: / ::
::
/ ::

Danh sách đang nghe