Hệ thống tính điểm(1 Điểm = 0.001 USD)

0.00
Điểm
$0.00
Bạn có thể kiếm được điểm, từ đó đổi ra tiền hệ thống bằng cách thực hiện các hành động dưới đây:
Đăng nhập hoặc Đăng ký để bắt đầu kiếm điểm
12 Points on listening to a song.
10 Điểm khi bình luận bài hát
30 Điểm khi đăng bài hát mới
40 Điểm khi trả lời bình luận của ai đó
45 Điểm khi thích một bài hát
50 Điểm khi không thích 1 bài hát
55 Điểm khi thích một bình luận bài hát
87 Điểm khi tạo Playlist mới
60 Điểm khi đăng Newfeed một bài hát
65 Điểm khi tải bài hát
70 Điểm khi thích 1 bình luận trong bài Blog
55 Điểm khi không thích 1 bình luận
70 Điểm khi không thích 1 bình luận trong bài Blog
80 Điểm khi đăng Nhạc từ Link Soundcloud, Itune
5 Điểm khi dùng ảnh đại diện
81 Điểm khi mua 1 bài hát
82 Điểm khi nâng cấp tài khoản lên Pro
83 Điểm khi đánh giá bài hát
84 Điểm khi báo cáo một bài hát
85 Điểm khi báo cáo 1 bình luận
86 Điểm khi đưa bài hát vào Playlist
10 Điểm khi up ảnh bìa trang cá nhân
::
/ ::

Danh sách đang nghe

xóa