Quy định:
- Bàn luận văn minh, không chửi nhau, góp ý nhẹ nhàng
- Không chửi Admin, không chê web, thích thì nghe không thích thì nghe

Memes of Trần Dần | Ảnh tường cho điện thoại, Meme, Hài hước
:
/ :

kuyruk

Açık